Poster Sunumları

IV. Sosyal Psikoloji Kongresi (2022)

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI

Atlı Öztürk, P., Özdemir B. (2022) Açıklama kalitesi ve sosyal ipuçlarının seçici güven üzerindeki rolü. IV. Sosyal Psikoloji Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. POSTER PDF

Doğan, Ö., Çamoğlu, Ö., Özdemir, B. (2022). Değerlendirme süreçlerinin tutum oluşumuna etkisi. IV. Sosyal Psikoloji Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. POSTER PDF

Çamoğlu, Ö., Özdemir, B. (2022). Ahlaki karar vermede karşı-olgusal düşünmenin rolü. IV. Sosyal Psikoloji Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. POSTER PDF

Kalaycıoğlu, B., Özdemir, B. (2022). Bilgi kaynağı uzmanlığının ve alakalılığının inanç revizyonu ve revizyon kesinliği üzerindeki etkileri. IV. Sosyal Psikoloji Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. POSTER PDF