Katılım

PsiLab'daki çalışmalarda aktif olarak görev alma potansiyeli olan öğrenciler, baş aratırmacılar Begüm Özdemir ve Barış Özdemir'in lisans derslerindeki ilgi ve başarılarına bağlı olarak laboratuvarda düzenli devam eden akademik okuma etkinliklerine davet edilirler. Bu bağlamda, öğretim yılı içinde PsiLab'ın gündeminde olan araştırma konuları ile ilgili haftalık makale okuma ve tartışmalara aktif olarak katılır; yıl içinde en az bir kez sunum yaparlar. Okuma grubundaki öğrencilerin, "Deneysel Psikoloji" dersini seçip, deneysel yöntem ve araç gereç kullanımını öğrenmesi ve son sınıfta "Mezuniyet Projesi" dersi kapsamında, PsiLab'da yürütülmekte olan bir araştırma ya da projede görev alması beklenir.

Maltepe Üniversitesi'ndeki lisansüstü programlarına kabul edilen ve PsiLab bünyesinde tezini yürütmek isteyen öğrencilerin de okuma grubuna düzenli katılımları ve deneysel psikoloji dersine dışarıdan dahil olmaları gerekmektedir.

İletişim

Dr. Begüm Özdemir

begumozdemir@maltepe.edu.tr

Dr. Barış Özdemir

barisozdemir@maltepe.edu.tr