Tamamlanan

Pr.1. Bireysel inanışların revize edilmesinde mantıksal akıl yürütme türlerinin rolü

Ekip: Barış (koordinatör), Begüm (koordinatör), Ezgi (araştırmacı), Çağdaş (araştırmacı), İrem (araştırmacı) ve Eslem (araştırmacı). 2019.

Pr.3. Bireysel inanışların revize edilmesinde bilgi kaynağının uzmanlık düzeyinin ve bireyin kendini izleme düzeyinin rolü

Ekip: Begüm (koordinatör), Barış (koordinatör), Batuhan (araştırmacı/yazar). 2021.

Pr.2. Bireysel inançlarla tutarlı veya çelişen metinleri anlamada metnin duygusal yükünün etkisi: göz hareketlerinin incelenmesi

Ekip: Barış (koordinatör), Ezgi (araştırmacı/yazar), Öznur (lisans araştırmacı). 2021.