Devam Eden

Ar.1. Çocuklarda ahlak içerikli öğrenme: Açıklama ve kaynağın rolü

Ekip: Begüm (koordinatör), Ezgi (araştırmacı/yazar)

Ar.2. Duygu düzenlemede bireysel farklılıklar: Göz hareketlerinin incelenmesi

Ekip: Barış (koordinatör), Elif Sabit (araştırmacı/yazar)

Ar.3. Ahlaki akıl yürütmede karşı olgusal düşünmenin rolü

Ahlaki açıdan kötü bir eylemle karşılaştığımızda nasıl tepki veririz? Ahlaki akıl yürütme, bir olayın yalnızca görünen tarafıyla mı motive edilir? Farz edelim ki bir trafik kazasına tanık olan bir kişi, zarara neden olan kişiyi yargılarken kazadan hemen önce veya sonra meydana gelen olası olayları düşünsün. Eylemin gerçek sonucu için alternatif olası sonuçlar düşünebilir ve gözlemlenen bu eylemin altında yatan nedenlere ilişkin çıkarımlarda bulunabilir mi? Varsayımsal düşünceler olarak bu alternatif olasılıklar insan doğasının bir parçasıdır ve hayal gücü ile nedensel yargılar arasındaki boşluğu doldurur. Bu çerçevede hayal gücü, insan zihnini anlamak için önemli konulardan biridir ve görünenin ötesindeki olasılıkları değerlendirmemizi sağlar. Bu noktada çok daha kötü ya da çok daha iyi olasılıkların olduğunu düşünmek ahlaki yargılarımızı etkiler mi? Belirli bir durum için alternatif olasılıkları tahmin etme eğilimi, bireysel bakış açısıyla motive ediliyor olabilir. Geçmiş bir olay için hayal edilen gelecekteki sonuç, bireylerin temel duygu-motivasyonel kişilik sistemlerini yansıtan farklı duygusal profillere sahip olmaları nedeniyle farklılaşabilir. Ahlaki muhakeme üzerine bilişsel, motivasyonel ve duygusal yapıların bütünleşik bir bileşenini inşa ederek, alternatif olası sonuçlara ilişkin beklentiler ile motivasyonel mekanizmalar ve süreçler arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi araştırıyoruz.

Ekip: Begüm (koordinatör), Öznur (araştırmacı/yazar)

Ar.5. Bilgi kaynağı uzmanlığının ve alakalılığının inanç revizyonu ve revizyon kesinliği üzerindeki etkileri

Ekip: Begüm (koordinatör), Batuhan (araştırmacı/yazar)

Ar.6. Açıklama kalitesi ve sosyal ipuçlarının seçici güven üzerindeki rolü

Ekip: Begüm (koordinatör), Pınar (araştırmacı/yazar)

Ar.7. Çocuklarda inanç revizyonunun incelenmesi: İçerik etkisi

Ekip: Begüm (koordinatör), Demet (araştırmacı/yazar)

Ar.8. Bellek Deneyimleri Ölçeğinin adaptasyon çalışması

Ekip: Barış (koordinatör), Ezgi (araştırmacı/yazar)

Pr.4. Dorsolateral prefrontal korteksin transkraniyal doğru akım ile uyarılmasının duygusal içerikli dedüktif çıkarım üzerindeki etkisi

Ekip: Barış (koordinatör), Furkan Bedri (lisans araştırmacı)

Ar.4. Değerlendirme süreçlerinin tutum oluşumuna etkisi

Ekip: Barış (koordinatör), Özlem (araştımacı/yazar), Öznur (araştırmacı/yazar)