Üyeler

Begüm Özdemir

Begüm,Toronto Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında doktora eğitimini tamamlamış olup, Maltepe Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak göre almaktadır. Uzmanlık alanı, 0-6 yaş dönemindeki bilişsel gelişimdir. Araştırma ilgi alanları arasında çocuklarda ve yetişkinlerde, dilin sosyal iletişimde kullanımı, dil-düşünce etkileşimi, yeni bilgi edinme ve var olan bilgiyi güncelleme süreçleri yer alır.

Barış Özdemir

Barış, Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Sinirbilim programlarında tamamladı. İlgi alanları arasında deneysel psikoloji, akıl yürütme, karar verme ve afektif nörobilim yer alıyor.

Demet Şirolu

Araştırmacı (2020-...)

Demet, 2020 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans için eğitimine gelişim psikolojisi alanında devam etmeyi planlıyor. Erken çocukluk döneminde dil gelişimi ve dil-biliş ilişkisi ilgi duyduğu konular arasındadır.

Elif Sabit

Araştırmacı (2022-...)

Elif, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamladı. Maltepe Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programına devam etmektedir. Yüksek lisans tez çalışmasında, ergenlerde duyguya atıfta bulunma, duygu regülasyonu ile göz hareketleri arasındaki ilişkiyi inceliyor. Aynı zamanda, akıl yürütme, karar verme gibi bilişsel süreçler ve çocuklarda sosyal beceriler gibi konulara ilgi duyuyor. Bununla beraber, danışmanlık merkezinde çocuk ve ergenlere psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Rüveyda Güven

Araştırmacı (2022-...)

Rüveyda, lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Bölümünde tamamlandı. Maltepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına devam etmekte. İlgi duyduğu konular arasında karşı olgusal akıl yürütme, travma, ve psikopatoloji yer almaktadır.

Çağdaş Kılıç

Lisans araştırmacı (2019)

PsiLab’ın kurucu lisans araştırmacılarından biri olan Çağdaş, 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Şu an, Koç Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.

İrem Göçen

Lisans araştırmacı (2019)

PsiLab’ın kurucu lisans araştırmacılarından biri olan İrem, 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Şu an, Kadir Has Üniversitesi’nde İletişim & İlişkiler Araştırma Laboratuarı’nda gönüllü asistan olarak çalışıyor.

Ezgican Meral

Araştırmacı (2019-...)

Ezgican, lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor ve araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Yüksek lisans tez çalışmasında, okul öncesi dönemdeki çocukların, hikayelerdeki ahlaki içeriği öğrenmesi ve bunun hangi bilişsel süreçlerle ilişkili olduğunu inceliyor. Aynı zamanda erken çocukluk döneminde yürütücü işlevler, öğrenme süreçleri ve cinsiyet rolleri ve stereotiplerin gelişim süreçleri ilgili olduğu konularla ilgileniyor.

Batuhan Kalaycıoğlu

Araştırmacı (2019-2022)

Batuhan lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) ve Sosyoloji (İngilizce) Programları’nda tamamladı. Yanlış ve/ya yalan bilgilerin yayılması, sosyal biliş, tutumlar ve inançlar gibi güncel sosyal psikoloji konularına ilgi duymaktadır.

Öznur Çamoğlu

Araştırmacı (2019-...)

Öznur, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Bilişsel Nöropsikoloji alanında yüksek lisans öğrencisidir. 2021'de Maltepe Üniversitesi'nden Psikoloji alanında lisans derecesi aldı. İlgi alanları arasında karar verme süreçleri ve bellek yer alır. Şu anda, karşı-olgusal düşünmenin akıl yürütme süreçlerindeki rolünü araştırıyor.

Pınar Öztürk

Araştırmacı (2019-...)

Pınar, Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Bölümü mezunudur. Erken çocukluk dönemindeki bilişsel süreçler ve özel olarak bu dönemdeki akıl yürütme süreçleri ilgi alanları arasındadır. Gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans yapmayı planlıyor.

Özlem Doğan

Araştırmacı (2020-...)

Özlem, Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Bilişsel ve deneysel psikolojiye ilgi duyuyor ve bu alanda yüksek lisans yapmayı hedefliyor. Sosyal sorumluluk projeleri ve derneklerde rol almayı seviyor.

Metin Küçük

Araştırmacı (2020-...)

Metin, Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) ve Sosyoloji (İngilizce) ÇAP programından mezun oldu. Şu an yüksek lisans hazırlık sürecinde. Bilişsel psikoloji ya da nörobilim programlarında yüksek lisans yapmak ve sonrasında akademide devam etmek istiyor. İlgi duyduğu alanlar arasında, bilişsel süreçler, akıl yürütme, dikkat, karar verme ve risk alma gibi konular yer almakta. Türk Psikologlar Derneği Meslek Yasası Çalışma Grubu birimi kurucu üyesi ve koordinatörlerinden birisidir. Hobileri arasında satranç oynamak ve piyano çalmak yer almaktadır.

Helin Avşar

Lisans araştırmacı (2019-2020)

Helin, Maltepe Üniversitesi 4. sınıf Psikoloji Bölümü (İngilizce) öğrencisidir. Lisans eğitiminden sonra klinik psikoloji yüksek lisans programında, çocuk/ergen alt dalında ilerlemeyi düşünüyor. İlgi alanları arasında çocuk bilişsel gelişimi ve pozitif psikoloji yer alıyor. Aynı zamanda özel bir dikkat geliştirme merkezinde gönüllü olarak çalışıyor. Bitki yetiştirmeyi, yoga yapmayı ve doğayla iç içe olmayı seviyor.

Eslem Ekşi

Lisans araştırmacı (2019)

PsiLab’ın kurucu lisans araştırmacılarından biri olan Eslem, 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.

Beyzanur Odacı

Lisans araştırmacı (2019-2020)

Beyza Maltepe Üniversitesi 4. sınıf Psikoloji Bölümü öğrencisidir. Aynı zamanda Felsefe Bölümü’nde eğitim almaktadır. Klinik psikoloji, bilişsel psikoloji ve felsefi düşünce ile ilgileniyor ve bu alanlarda ilerlemek istiyor. Keman çalıyor ve sanat tarihi ile ilgileniyor.

Sueda Kübra Türk

Sueda, Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) 3. sınıf öğrencisidir. Deneysel psikoloji, nöropsikoloji ve adli psikoloji alanlarına ilgi duyuyor ve kendisini bu alanlarda geliştirmeyi amaçlıyor. Suç ve motivasyonu, suçlu profilleri ve kriminal davranışların altında yatan nöropsikolojik süreçler üzerine çalışmalar yapmak istiyor. Kişisel hobileri arasında doğayla iç içe vakit geçirmek, yoga yapmak ve sokak hayvanlarına gönüllü yardım etmek var.

Kevser Şencan

Kevser, Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Okulun psikoloji kulübünün sosyal sorumluluk ekibinde çalışıyor. Mezun olduktan sonra klinik psikoloji alanında ilerlemek istiyor. Buna ek olarak çocukların ahlaki ve bilişsel gelişimlerine ve kronik hastalıkların kişiler üzerindeki psikolojik etkilerine ilgisi var. Yürüyüş yapmak, müzik dinlemek ve voleybol maçı izlemekten hoşlanır.

Ece Güler

Ece, Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf ve Psikoloji Bölümü ÇAP öğrencisidir. Yeme psikolojisi ve yeme bozuklukları alanlarıyla ilgileniyor. Mezun olduktan sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapıp sonrasında akademide ve klinikte çalışmayı hedefliyor. Kitap okumaktan ve doğada yürüyüş yapmaktan hoşlanır.

Dicle Tontu

Dicle, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3.sınıf (İngilizce) ve Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü yan dal 2.sınıf öğrencisidir. Okulunun Psikoloji Kulübü yönetim kurulunun tasarım ekibinde yer almaktadır. Bilişsel Psikoloji alanında yüksek lisans yaparak ilerleyebileceğini veya yan dal bölümü olan Resim ile Psikoloji Bölümünü birleştirerek Sanat Terapisi üzerine kendini geliştirebileceğini düşünüyor. Dicle, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan ve dans ile ilgilenmekte de oldukça keyif alıyor.

Ebrar Zehra Aktolga

Ebrar, Yeditepe Üniversitesi 3. Sınıf öğrencisidir. Bilişsel ve deneysel psikoloji, nöropsikoloji ve klinik psikoloji ilerlemek istediği alanlardır. Özel olarak duyum ve algı, öğrenme, bellek ve dil-düşünce ilişkisi konularına ilgi duymaktadır. Mesleki hayatında klinik psikolojide EMDR ile ilgili çalışmayı hedeflemektedir. Araştırma yapmak, kitap okumak, piyano çalmak, müzikle ilgilenmek hobileri arasındadır.

Furkan Bedri Yılmaz

Araştırmacı (2021-...)

Furkan, Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Bölümü 4. sınıf öğrencisidir. İlgi alanları arasında psikopatoloji, kişilik gelişimi, benlik ve biliş yer alıyor. Klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmayı amaçlıyor. Gitar çalmaktan ve seyahat etmekten hoşlanır.

Kübra Kartal

Araştırmacı (2022-...)

Kübra, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2020 yılında mezun oldu. Şu anda Maltepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına devam etmektedir. İlgi alanları arasında bilişsel psikoloji yer almakta, duygu regülasyonu ve psikopatoloji ile ilgilenmektedir. Hobileri arasında ney üflemek ve müzik dinlemek yer almaktadır.